Jak wybudowa dom jednorodzinny za poow ceny ?

Od zawsze, zastanawia mnie irracjonalno zachowa ludzi, pragncych wybudowa sobie dom. Bardzo czsto zacigaj oni na ten cel wieloletni kredyt, ktry jest ogromnym obcieniem dla ich biecego budetu, a w niepewnej sytuacji rynkowej i nieprzewidywalnej przyszoci, stwarza due ryzyko niewypacalnoci i utraty domu. Zakadaj tym sobie stryczek na szyj i zgadzaj si na ycie w trudzie, przez bardzo wiele lat. Czsto rwnie, po wybudowaniu, okazuje si, e to nie jest taki dom, jaki sobie wymarzyli. Nie bez powodu mwi si, e dopiero trzeci spenia oczekiwania. Dla znacznie mniej wanych spraw, takich jak podwyka o 100 czy 200 z, lub awans na wysze stanowisko, ludzie potrafi powici mnstwo czasu i zada sobie wiele trudu. W przypadku planowania domu, najczciej ogldaj obrazki, czytaj reklamy, porwnuj ceny, suchaj rad ssiada, lub krytyki teciowej i poszukuj najlepszego kredytu. Najchtniej powielaj rozwizania z najbliszego otoczenia, lub propozycje medialne. Maj mgliste pojcie o rnych technologiach, materiaach i rozwizaniach. Najczciej rwnie nie potrafi zweryfikowa ofert, ani policzy, czy s racjonalne. Inwestor zdaje si najczciej na projektanta i wykonawc, a kady z nich ma swj punkt widzenia i swj interes. W takim trjkcie trudno o porozumienie. Poza tym, rzadko ktry projektant czynnie, czyli fizycznie, uczestniczy w budowach. To, co dobrze wyglda na papierze, zdarza si, e jest niemoliwe fizycznie. Jako student, w ramach praktyk, uczestniczyem kiedy w budowie domu mieszkalnego, w planach ktrego suma wymiarw wewntrznych bya wiksza od zewntrznych. Aby zminimalizowa koszty, wyeliminowa bdy i osign wymarzony cel, trzeba zainwestowa swj czas na zdobycie odpowiedniej wiedzy, oraz sprbowa nauczy si na cudzych dowiadczeniach i bdach. Zwrci si stokrotnie. Tu uwaam, e przede wszystkim naley pozna przynajmniej niektre rozwizania, zwizane z budownictwem pasywnym, oraz zastanowi si nad czciow autonomi. Zalek takiej informacji znalazem na stronie drewnozamiastbenzyny.pl Sama wiedza jest absolutnie niezbdna, ale nie wystarczy do osignicia celu postawionego w tytule. Naley si zastanowi, gdzie i jak mona wyda mniej, bez szkody dla jakoci. Podam dwa przykady. Par lat temu kupiem dom do penego remontu, aby osobicie potrenowa wszystkie roboty wykoczeniowe. Dom ma powierzchni okoo 320 m2. Midzy innymi naleao w nim zrobi centralne ogrzewanie. Odwiedziem sze, czy siedem rnych firm, zajmujcych si instalacj. Przedstawili mi oferty wstpne w przedziale od 25000z do 54000z. Oczywicie zgodnie z moimi zaoeniami, zdecydowaem si sam wszystko zrobi. Aby obniy koszt zakupu grzejnikw i materiaw, skontaktowaem si z ludmi, ktrzy te potrzebowali zrobi CO. Razem uzbierao si tego cakiem sporo. Odwiedziem kilka hurtowni i zaproponowaem najmniejszej, oczywicie z innego rejonu, ktra miaa nisze upusty u producentw ni pozostae, wsplne zamwienie. Cao zamwienia posza na jej rachunek. Poniewa wikszo zostaa zapacona praktycznie gotwk, dostalimy dodatkowy bonus w stosunku do cen zakupw innych hurtowni. Hurtownia na nas nie zarobia, ale uzyskaa na stae lepsze upusty. Poniewa bylimy z innego rejonu, nie zrobia sama sobie konkurencji. My kupilimy taniej, ni kupuj due hurtownie. Instalacj montowaem wieczorami, przez dwa tygodnie. Cakowity koszt wszystkich materiaw wynis niecae 11000z. Porwnujc do najtaszej oferty, zarobiem przez te kilkanacie wieczorw 14000z, wiele si nauczyem i poznaem wiele osb. Myl, e by to czas dobrze wykorzystany. Inny przykad: Kowalski pracuje na budowach. Dostaje na rk 1600z, co kosztuje jego pracodawc 3000z. Pracodawca musi jeszcze na nim zarobi i pokry inne koszty. Zamy, e cena sprzeday pracy Kowalskiego przez firm wynosi tylko 4000z. Winiewski pracuje jako nauczyciel. Zarabia tak samo jak Kowalski. Kady z nich moe w najlepszym przypadku kupi tylko 40 % pracy drugiego, chocia tak samo zarabiaj. Mog si zatrudni wzajemnie na czarno, ale to jest ju nielegalne. Nawet wzajemna, bezpatna pomoc ssiedzka jest definiowana jako szara strefa. Fiskus chce w takim przypadku podatku od darowizny, jak jest przysuga, lub podatku od dziaalnoci gospodarczej od kadego z nich. W zasadzie wzajemna pomoc jest barterem wewntrznym. Mona to rwnie nazwa bankiem czasu, bankiem usug, czy porwna do dziaalnoci typu LETS. Ale jeli zna si dobrze przepisy i rne formy dziaalnoci, mona to zrobi legalnie. W zeszym roku w ramach nauki i praktyk, uczestniczyem w kilku maych prywatnych budowach. Koszt wybudowania w zalenoci od zastosowanej technologii wynis od 870z/m2 do 1120z/m2, bez ceny ziemi, przyczy i biaego montau. Od przyszego roku, indywidualnym inwestorom nie bdzie przysugiwa zwrot rnicy VAT, jako e naley si tylko bogatym inwestorom. Dziaajc wsplnie mona bdzie rozwiza ten problem. Duo atwiej rwnie, mona rozwiza problem kredytu, jeli buduje dobrze i bardzo tanio, dziki czemu warto hipoteki znacznie przewysza zapotrzebowanie na finanse. Przedstawiem powyej tylko drobn czstk informacji i moliwoci. Takie moliwoci kryj si nie tylko przy budowie domu, ale praktycznie wszdzie. Artyku ten ma za zadanie zmusi do zastanowienia si przed podjciem decyzji, czsto rzutujcej na cae ycie. Skierowany jest przede wszystkim do ludzi przedsibiorczych, wytrwaych i zdecydowanych. Jest to wstp do prby stworzenia niesformalizowanej, zdecentralizowanej, otwartej struktury sieciowej, opartej na wsppracy, zaangaowaniu i myleniu.